Registrácia III Bonitácia CIRPLC

ÚDAJE VLASTNÍKA

ÚDAJE PSA (Pošlite kópiu rodokmeňa na Clubirplc@gmail.com)

Género

 

REGISTRÁCIA VYKONANÁ

 

 

NEZABUDNITE POSLAŤ KÓPIU RODOKMENO NA CLUBIRPLC@gmail.com

*Odoslaním tejto registrácie dávate Klubu súhlas na použitie a zverejnenie mojich údajov na prípravu katalógu a zverejnenie výsledkov.

partneri
25 eur

15 eur

Bonitácia

svod

nečlenov
35 eur

Ceny

25 eur

Provízia  Bonitation
 

Dana Matušincová (CZ)

Alfonso Castells Lladosa (ES)

Carlos Enriquez Salgado (ES)