top of page

Registrácia III Bonitácia CIRPLC

ÚDAJE VLASTNÍKA

ÚDAJE PSA (Pošlite kópiu rodokmeňa na Clubirplc@gmail.com)

Género

 

REGISTRÁCIA VYKONANÁ

 

 

NEZABUDNITE POSLAŤ KÓPIU RODOKMENO NA CLUBIRPLC@gmail.com

*Odoslaním tejto registrácie dávate Klubu súhlas na použitie a zverejnenie mojich údajov na prípravu katalógu a zverejnenie výsledkov.

partneri
25 eur

15 eur

Bonitácia

svod

nečlenov
35 eur

Ceny

25 eur

Provízia  Bonitation
 

Dana Matušincová (CZ)

Alfonso Castells Lladosa (ES)

Carlos Enriquez Salgado (ES)

bottom of page