top of page
CIRPLC - logo_final _edited.jpg

Československý vlčiak chov

Chov je úloha, ktorá si vyžaduje veľké plánovanie kombinujúce hodiny práce, finančné úsilie, štúdie a predovšetkým zodpovednosť.

V sekcii pravidiel nájdete požiadavky, ktoré klub kladie na základe vyššie uvedených kritérií a pravidiel krajiny pôvodu plemena, Českej republiky a Slovenska.

Pravidelne sa budú zverejňovať vrhy chovateľov klubu, ktorí spĺňajú tieto požiadavky, a tiež sa zverejnia svorníky členov klubu, ktoré spĺňajú uvedené predpisy.

Klub pôjde ruka v ruke s Royal Spanish Canine Society (RSCE).

Pripomíname tiež dôležitosť vtlačenia šteniat a ich správnu socializáciu v ranom štádiu.

bottom of page