Predstavenstvo

-Predseda: Carlos Enríquez Salgado

Presidente del Club

-Vocal chov: Jonatan Casas Gutierrez

Vocal de cría del Club

Predstavenstvo

- predseda / tajomník: Eider Moran Olmo

Vicepresidenta y Secretaria del Club

Predstavenstvo

-Predseda: Carlos Enríquez Salgado

Presidente del Club