top of page

Psy schválené pre  chov

-Zoznam bol aktualizovaný 26.05.2022

-Bonitácia: Psy v tomto zozname sú psy, ktoré zložili bonitáciu v Španielsku (ES), alebo sú to psy spojené s LOE, ktoré zložili skúšku na Slovensku (SK) alebo v Českej republike (CZ).

-Svod: Psy na tomto zozname sú psy, ktoré zložili Svod v Španielsku (ES), alebo sú to psy spojené s LOE, ktoré zložili skúšku v Českej republike (CZ) k 31.08.2019.

-Chovateľský preukaz : Psy na tomto zozname sú psy, ktoré prešli základnou kontrolou v Španielsku (ES) a sú spojené s LOE

bottom of page