top of page
2023 - Torre Pacheco.jpg

I Monografický a I Bonitácia

- Katalóg        

- Výsledky

- Fotografie

- Videá

31. augusta a 1. septembra 2019 sa v Umbrías (Ávila) konalo prvé podujatie CIRPLC.

Bonifikácia sa uskutočnila v sobotu 31. mája s sudkyňou Danou Matusincovou s úspešnou účasťou, kde sa majitelia mohli z prvej ruky naučiť tento spôsob hodnotenia charakteru a žiaducich vlastností podľa klubu krajiny pôvodu tohto plemena. Aj keď deň bol dlhý kvôli dôkladnosti testu a počtu psov, konečne pocity boli učenia a ocenenia.

V nedeľu 1. septembra sa konala I. Monografia klubu, kde v rôznych kategóriách videli nádherné kópie členov a nečlenov a kde sa verejnosť mohla dozvedieť o tomto plemene a výstavách psov všeobecne.

Stručne povedané, úspech v účasti s oblasťami zlepšenia, o ktorých sa diskutovalo aj s členmi, aby sa pokračovalo v zlepšovaní udalostí klubu.

Neviem

Monografické :

-Judge: Dana Matusincová

- prekladateľka: Johanka Kuzmanová

-Commissars:

Carlos Enriquez Salgado

Ana Busto Fernandez

- Poskytovateľ: ARION

- Organizácia: Javier Riolobos

Neviem

Neviem

Neviem

bottom of page